Rasstandard Collie Långhår

 

Bakgrund/ändamål: Långhårig och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden.
Rasen anses ha sitt ursprung i de hundar i de lokala hundar som blandades med de hundar
som romarna förde med sig till Skottland.
Purister må peka på subtila skillnader som uppstod när uppfödare valde ut avelsmaterial för
framtida uppfödning, men faktum kvarstår att de två raserna härstammar mycket nyligen från samma hundar och faktiskt har gemensamma blodslinjer ända till i dag. Den långhåriga collien är en något förfinad version av den skotska fåraherdens ursprungliga arbetscollie från vilken den har valts ut under åtminstone hundra år. Många långhåriga collie kan fortfarande arbeta tillfredsställande om de ges chansen. Grundbudskapet är att även om collien är vacker, är den en arbetande hund.


Helhetsintryck: Långhårig collie utstrålar stor skönhet, lugn värdighet med alla delar i proportion till helheten. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrka och rörlighet utan att vara klumpig och utan spår av grovhet. Uttrycket är synnerligen viktigt och uppnås genom en perfekt balans och kombination av skalle och nosparti, storlek, form, färg och placering av ögon samt korrekt ansatta och burna öron.


Uppförande/karaktär:
Rasen skall vara vänlig till sinnelaget utan spår av nervositet eller aggressivitet. Den är en utmärkt sällskapshund, vänlig, glad och aktiv, som passar bra ihop med andra hundar och barn.


Huvud: Huvudets form är av stor betydelse och det skall stå i proportion till hundens storlek. Huvudet skall sett både framifrån och från sidan påminna om en jämn och trubbig kil. Huvudets sidor skall avsmalna gradvis från öronen mot den svarta nostryffeln. Skallens övre plan och nosryggen skall sedda i profil vara parallella, raka och av samma längd med stopet som avskiljare. Stopets centrum skall vara placerat mitt emellan de inre ögonvrårna (som är centrum för ett korrekt placerat stop) och det skall utgöra mittpunkten för huvudets hela längd. Skallens djup från ögonbrynen till undersidan av underkäken får aldrig vara överdrivet (djupt).


Skallparti: Skallen skall vara flat.

Stop: Stopet skall vara litet, men urskiljbart.


Nostryffel: Nostryffeln skall alltid vara svart.

Nosparti: Nospartiet skall vara jämnt, väl rundat och trubbigt men aldrig kantigt. Nospartiet skall inte vara snipigt.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara kraftiga med tillräckligt stora tänder och ett perfekt, regelbundet och fullständigt saxbett, dvs överkäkens tänder sluter väl till om underkäkens och är placerade i rät vinkel till käkarna. Underkäken skall vara väl markerad.

Ögon: Ögonen är ett mycket viktigt kännetecken, som ger det milda och vänliga uttrycket. Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) och mandelformade med något snedställd placering. Färgen skall vara mörkbrun, undantag gäller för blue merle, där ögonen ofta är blå eller blåfläckiga, helt eller delvis, antingen det ena eller båda ögonen. Uttrycket skall vara mycket intelligent och vid lystring vaket och livligt.


Öron: Öronen skall vara små, inte ansatta för tätt eller för långt isär på hjässan. I vila bärs de bakåtlagda, men reses vid lystring så att ungefär 2/3 av örat är upprätt medan 1/3 tippar framåt, nedåt av sig självt.


Hals: Halsen skall vara muskulös, kraftfull och förhållandevis lång med väl välvd nackbåge.

Kropp: Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.

Rygg: Ryggen skall vara fast med en lätt förhöjning över länden.

Bröstkorg: Revbenen skall vara väl välvda, bröstkorgen djup och tämligen bred bakom skuldrorna.

Svans: Svansen skall vara så lång att sista svanskotan når åtminstone till hasleden. När hunden är lugn bärs svansen lågt men med något uppåtböjd svanstipp. När hunden är alert får svansen bäras högt, men aldrig in över ryggen.

Extremiteter:

Skulderblad: Skuldrorna skall vara sluttande och välvinklade.

Armbåge: Armbågarna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Framtassar: Framtassarna skall vara ovala och trampdynorna välutvecklade. Tårna skall vara välvda och tätt slutna.

Bakställ:
Lår: Låren skall vara muskulösa.

Knäled: Knälederna skall vara välvinklade.

Underben: Underbenen skall vara torra och seniga.

Has: Hasorna skall vara korta och starka.

Baktassar: Baktassarna skall vara ovala och trampdynorna välutvecklade. Tårna skall vara välvda och tätt slutna. Baktassarna skall vara mindre välvda än framtassarna

Rörelser: Rörelserna är ett utpräglat kännetecken för rasen. En välbyggd hund skall aldrig ha utåtvridna armbågar, men rör sig trots det med framtassarna förhållandevis nära varandra. Flätande, korsande eller rullande rörelser är i hög grad otillfredsställande. Bakbensrörelserna skall vara kraftfulla med ordentligt påskjut. Sedda bakifrån skall de vara parallella från hasleden till marken men inte för nära varandra. Sett från sidan skall rörelserna vara jämna. Bakbenen skall ge ett kraftigt, ordentligt påskjut. Ett tämligen långt steg är önskvärt och hunden skall röra sig lätt och till synes utan ansträngning. Absolut sundhet är av yttersta vikt

Päls:
Pälsstruktur: Pälsen skall följa kroppens kontur och vara mycket tät. Täckhåret skall vara rakt och strävt. Underullen skall vara mjuk, ullig och mycket tät, så att den nästan döljer huden. Manen och bröstpälsen skall vara mycket riklig, masken och ansiktet korthåriga. Öronspetsarna skall vara korthåriga men pälsen skall vara längre nedåt basen. Frambenen skall ha rikliga fanor, bakbenen ovanför hasorna skall vara rikligt pälsbeklädda men nedanför korthåriga. Pälsen på svansen skall vara mycket riklig.

Färg: Färgen skall antingen vara sobel, trefärgad eller blue merle. Alla färgvarianter skall ha mer eller mindre av den typiska vita collieteckningen.
Följande tecken föredras: helt eller delvis vit krage,
vitt bröst, vita ben och tassar, vit svansspets. En bläs får finnas på nosen eller skallen eller bådadera. Helvit eller övervägande vit färg är absolut inte önskvärt.

Sobel: Alla nyanser från ljust guld till djup mahogny eller skuggad sobel. Ljus halm- eller gräddfärg är absolut inte önskvärt.

Trefärgad: Övervägande svart med djup tanfärg på huvud och ben. En rostig färgton i täckhåren är absolut inte önskvärt.

Blue merle: Övervägande klar silverblå, fläckad och marmorerad med svart. Djup färg i tanteckningen föredras, men avsaknad av tantecken är inget fel. Stora svarta fläckar, skiffergrå färg eller rostig färgton i täckhåren eller underullen är absolut inte önskvärt

Vita tecken: Alla ovannämnda färgvarianter skall ha mer eller mindre av den typiska vita collieteckningen. Följande tecken föredras: helt eller delvis vit krage, vitt bröst, vita ben och tassar, vit svanstipp. En bläs får finnas på nosen eller skallen eller bådadera.

Storlek/vikt:
Mankhöjd
Hanhund: 56-51 cm, Tik: 51-56 cm

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt hundens förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Diskvalificerande fel: Aggressiv eller extremt skygg. Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.


Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.